Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

PRAKASH SINGH via Getty Images