profile image

Sheikh Saaliq

Freelance journalist

Sheikh Saaliq is a freelance journalist based in Kashmir and New Delhi.